Hallå STEAM! at Palokan and Viitaniemen Koulu, Jyväskylä

Scroll down for the English version! Den 17 och 18 december besökte vårt team skolorna Palokka respektive Viitaniemi i Jyväskylä. I Palokka gästade vi två sjätte klasser och i Viitaniemi en nionde klass. I bägge fallen var vårt tema “siffror”. Två av oss, Osmo Pekonen och Johan Stén, talade först på svenska om grundläggande aritmetiska[…]

Experience Workshop’s colleague from Finland is among the best teachers of the world

If you would like to support Jukka Sinnemäki, and the international recognition of the teaching profession, share this news in the social media (Facebook, Twitter, etc.) with the following tags: @TeacherPrize #TeachersMatter #BestTeacher In the past few weeks the whole Finnish media was excited to announce that a Finnish teacher have a good chance to get awarded to Varkey[…]