Haresh Lalvani’s PENTILES are Here! Experience Workshop Proudly Presents a New Member in Our STEAM Family

INVENTION AND FUN: “ALL OF THEM CONNECT!”  Creating new and new patterns with the New York-based Haresh Lalvani’s PENTILES is a mindblowing and meditative experience in the same time. PENTILES are based on the number 5 and all tiles have angles related to the pentagon (5-gon) and decagon (10-gon). All tiles fit with each other[…]

Hallå STEAM! at Schildt high school in Jyväskylä

Please scroll down for the English version! Temadagarna för naturvetenskap och matematik (Luma) i Schildts gymnasium i Jyväskylä ägde rum den 11-12 april 2019. Vårt Hallå STEAM -projekt hade inbjudits att delta i evenemanget. Osmo Pekonen och Johan Stén bidrog med föreläsningarar på svenska om vetenskapshistoriska ämnen. Pekonen talade (två gånger) om temat för sin senaste doktorsavhandling och flertalet[…]